vuur maken voor scHolen en bedrijven
sup treKtochten door de natuur
connective dRumming met je team

Met de eenvoud van de naTuur als inspiratie, houdt foRward to the basics zich bezig met het (her)ontdekken en delen van natUur ervaringen en skills. 

faciliTators

Media